5. Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich prezentowanie.pdf
Magiczne_Bloczki_instrukcja.pdf
Tworzenie bazy danych - uczniowie-oceny.pdf
Baza danych - zaliczenia.pdf
tworzenie bazy danych.txt
spalanie_auta.png
4. Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich prezentowanie.pdf
Cwiczenia-magixzne_bloczki.pdf
Tworzenie kompletnej prostej bazy danych.pdf
Magiczne_bloczki.pdf
20. Na czym polega iteracja..pdf
Test z baz danych.pdf
Magiczne_bloczki_prezentacja.pdf
2,3. Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych - rysunki.pdf