formatowanie.pdf
9. Podstawy tworzenia stron internetowych 3.pdf
3. Jak podłączyć się do Internetu i założyć konto pocztowe - rysunki.pdf
formuly.ods
projekty grupowe.pdf
33. sprawdzian calc.xlsx
16. Sprawdzian_gr2.pdf
22. Zastosowanie adresowania mieszanego.pdf
11. Wstawianie hiperłączy..pdf
2. Internet jako rozległa sieć komputerowa - rysunki.pdf
tabela, formuły.pdf
7. Podstawy tworzenia stron internetowych 1.pdf
8. Podstawy tworzenia stron internetowych 2.pdf
10. Wstawianie zdjęć na stronę internetową..pdf
16. Sprawdzian_gr1.pdf
21. Zastosowanie arkusza do kalkulacji wydatków.pdf
4. Internet jako źródło informacji.pdf
Prezentacja danych w postaci wykresu.pdf